Публикации

"Мониторинг на местни избори и референдум 2015" - окончателен доклад

Подробен доклад на дейностите по Мониторинга в неговата съвкупност – аналитични материали, обобщено описание на извършени дейности, описание на регистрирани тенденции и явления, анализ на медийна среда в контекста на референдума.

Прочети още
Наблюдение на местни избори и медиен мониторинг на референдум 2015

На своя пресконференция, Институтът за социална интеграция представи окончателните резултати от наблюдението на местни избори и референдум 2015 и заключителен доклад на медийния мониторинг на референдума.

Прочети още
Информационна брошура за начина на гласуване

Информационна кампания за начина на гласуване стартира Института за социална интеграция в рамките на "Мониторинг на местни избори и референдум 2015".Информационният материал включва и обяснителни въпроси за националния референдум.

Прочети още
Предсрочни парламентарни избори 2014:Гражданско наблюдение - окончателен доклад

Резултати от наблюдението на изборния процес и изборния ден на Предсрочните парламентарни избори 2014: Анализ на изборното законодателство, медиен мониторинг, чрез интернет платформа и гражданско наблюдение.

Прочети още
Изграждане на учещи се общества - брошура

Института за социална интеграция разработи специална брошура, в която могат да се проследят механизмите и конкретните стъпки при валидирането на неформалното и самостоятелно учене.

Прочети още
Окончателен доклад - Мониторинг на Евроизбори 2014

Резултати от наблюдението на изборния процес и изборния ден - Евроизбори 2014: Анализ на изборното законодателство, медиен мониторинг, гражданско наблюдение.

Прочети още
Тримесечен бюлетин с добри практики

Петнадесетото издание на тримесечния бюлетин с добри практики, който ENoP издава вече е реалност. Областите, които обхваща са промотиране на демокрацията, сътрудничество и развитие и политически диалог

Прочети още
Европейският съюз след изборите за Европейски парламент

В периода след изборите за Европейски парламент, европейските лидери срещат трудни задачи, поставяйки на дневен ред европейската интергация на тези избиратели, обърнали й гръб.

Прочети още
Окончателни резултати от медиен мониторинг и основни акценти от изборното наблюдение

Презентация и доклад с анализ на окончателните резултатите от наблюдението, осъществено върху предизборната кампания и медийната среда.

Прочети още
Наръчник за наблюдатели

Наръчникът е в разработен в рамките на "Мониторинг на Евроизбори 2014". Съдържа минимум информацията, която всеки наблюдател на ИСИ трябва да има за качествено наблюдение

Прочети още