Публикации

Доклад „Избори 2013 – тест за новите изменения в Изборния кодекс”.
Доклад „Избори 2013 – тест за новите изменения в Изборния кодекс”.

На 27 март 2013 г. в Прес-клуба на БТА бе представен доклад на екип юристи на ИСИ, „Избори 2013 – тест за новите изменения в Изборния кодекс”. Анализът на промените в изборното законодателство и проблемите свързани с него е част от дейностите в общата рамка на „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”.

Докладът на групата млади юристи поставя акцент на основните и значими за принципите на изборното законодателство изменения, направени през месец февруари 2013 г. Направени са коментари на текстовете, регулиращи дейността на изборната администрация и възможността за обжалване на решенията й. Засегната е темата за липсата на синхронизация на сроковете, предвидени в Конституцията на Република България и Изборния кодекс. Включени са разяснения относно регистрите за застъпници и наблюдатели, както и за техническата подготовка на предсрочните парламентарни избори.

Допълнителни коментари са направени по текстове, които не са изменени, въпреки препоръките на международни наблюдатели и организации като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Такива са текстовете, свързани със служебното премахване на избиратели от избирателните списъци, ролята на националните медии в предизборната кампания, повторния опит за експериментално електронно гласуване.

Докладът можете да откриете ТУК.