Актуално

Приключи първият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд
Приключи първият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд

Успешно приключи първият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд, част от съвместния проект на Институт за социална интеграция и Фондация за европейски прогресивни изследвания - "Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС" се състоя в периода 1-2 септември. Участие в него взеха над 45 души, експерти по темите.

В рамките на двата дни, Стефан Георгиев, секретар на УС на ИСИ, съвместно с Ваня Григорова, експерт КТ "Подкрепа" представиха резултати от изследване на общественото мнение относно условията на пазара на труда в Република България, проведено в периода юни - август 2018 г.

Лидия Чорбанова, експерт в областта на здравеопазването запозна присъстващите със сравнителен анализ на различните системи в здравеопазването в Европа.

В тематични работни групи, участниците имаха възможността да дискутират двата проблема, като разработят и конретни предложения за политики, с които да се подобри системата на здравеопазване и условия на труд.

Вторият ден от форума бе публичен и в него се включиха водещи експерти по темите, народни представители, представители на НПО, медии.

Презентация от проведеното изследване по отношение на условията на труд, ще откриете тук.

Презентация по темата за здравеопазвеане тук.