Актуално

ИСИ беше домакин на конференцията “Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят”
ИСИ беше домакин на конференцията “Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят”

 Институт за социална интеграция беше съорганизатор и партньор на конференцията с тема “Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят”, която се проведе по линия на Европейската мрежа на политическите фондации (European Network of political foundations ENoP). Конференцията беше открита от председателя на УС на Институт за социална интеграция - Катя Колева.

В рамките на конференцията бяха разгледани усилията на ЕС да адаптира своята политика към динамичния глобален контекст, където сътрудничеството за развитие е изправено пред значителни трудности и конфликтни интереси и често няма съгласуваност или обществена подкрепа.

Непрекъснато трябва да насърчаваме в обществата ни, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Огнян Златев по време на дискусията. Глобалната стратегия на ЕС за сигурността и външната политика съдържа ясни отправни точки към плана на ООН, където се посочва нуждата от координирани действия на страните от ЕС за предотвратяването на военни конфликти и кризи, допълни Златев. По време на форума беше дискутиран и въпроса за участието на европейските граждани в глобалните предизвикателства като премахването на бедността, изменението на климата, устойчивото потребление, производствените модели за равенство между половете и др.