Актуално

ИСИ обявява свободен прием за 3 участника за АСП 2018
ИСИ обявява свободен прием за 3 участника за АСП 2018

Във връзка със засиления интерес за участие в тазгодишната Академия (над 80 кандидата), екипът на Институт за социална интеграция обявява 3 места за свободен прием за всички участници (резерви и некласирали се), които са преминали първоначалния подбор и имат поставена оценка от Експертната комисия. Ако някой от класиралите се участници се откаже или отпадне, автоматично придобива право на участие резервата, като в този случай тя не заплаща за своето обучение.

Всички останали резерви и некласирали се участници могат да се запишат за участие, като заплатят преференциална цена за 5-те модула на обучение в размер на 1500 лева.

Заявките се подават на имейла на ИСИ - ifsi.bulgaria@gmail.com в срок до 13-ти април 2018 година (петък).

Забележка: Запълването на платените 3 места е по реда на постъпване на заявките.