Актуално

ИСИ организира кръгла масата за предизвикателствата пред Европа, съвместно със Солидар
ИСИ организира кръгла масата за предизвикателствата пред Европа, съвместно със Солидар

На 18 септември в гр. София, Институтът за социална интеграция, в партньорство с Борда на мрежата Солидар, организираха кръгла маса на тема "Challenges in Europe and the EU as a Challenge". Форумът бе организиран в рамките на посещението на Борда за изнесено заседание в България.

Основни говорители по темата бяха Теодор Славев, докторант по политология в УНСС, Страхил Делийски, докторант по политология в Софийски университет и Анастас Стефанов, политически анализатор в агенция "Тренд". Гост на форума бе и д-р Хелене Кортлендер, директор на Фондация Дридрих Еберт, бюро България, която представи в детайли предизборната обстановка в Германия.

Модератор на събитието бе Катя Колева, председател на УС на ИСИ.