Актуално

Представяне на междинни резултати от медийния мониторинг на предизборната кампания
Представяне на междинни резултати от медийния мониторинг на предизборната кампания

Институтът за социална интеграция (ИСИ) - София,  в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за седми път осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни президентски избори, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

На 16.03.2017 г., четвъртък в Прес-клуба на БТА се проведе пресконференция, на която бяха представени междинните резултати от медийния мониторинг на предизборната кампания.

Чрез медийния мониторинг екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за народни представители. Той е разделен на 2 основни части – количествено наблюдение и анализ на отразяването на партии, коалиции и лидери, както и анализ на посланията на ключови политици от водещите партии в България, както и как достига до българските граждани чрез медиите у нас. Мониторингът традиционно започна един месец преди старта на предизборната кампания /24 февруари/ и ще продължи до денят след изборите /27 март/.

Резюме на междинните резултати ще откриете тук.

Презентация, представена на пресконференцията днес ще откриете тук.