Актуално

Представяне на проект "Предсрочни парламентарни избори 2017. Гражданско наблюдение"
Представяне на проект "Предсрочни парламентарни избори 2017. Гражданско наблюдение"

Институтът за социална интеграция (ИСИ) - София,  в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за седми път осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни президентски избори, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

На 21.02.2017 г. в Прес-клуба на БТА  се проведе пресконференция, на която бяха представени целите, отделните етапи и дейности в рамките на Мониторинга.

Представени бяха и основни акценти и изводи от анализа на изборното законодателство в контекста на предстоящите извънредни парламентарни избори.

Чрез медийния мониторинг екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за народни представители. Той е разделен на 2 основни части – количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни кандидати, както и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас. Количественото наблюдение традиционно започна един месец преди старта на предизборната кампания /26 февруари/ и ще продължи до денят след изборите /27 март/.

Чрез наблюдението на изборния ден, ИСИ има за цел да увеличи гражданското участие в изборния процес и да работи за постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.