Актуално

Мониторинг на президентски избори 2016 - пресконференция
Мониторинг на президентски избори 2016 - пресконференция

Институтът за социална интеграция (ИСИ) - София,  в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за шести път осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни президентски избори, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

На 05.10.2016 г. в Прес-клуба на БТА, бул.Цариградско шосе № 29, се проведе пресконференция, на която бяха представени целите, отделните етапи и дейности в рамките на Мониторинга.

Тереза Станчева, член на екипа от юристи към ИСИ представи доклад, съдържащ анализ на изборното законодателството, в контектста на последните промени в Изборния кодекс.

Задължителното гласуване, което ще стане такова за първи път на предстоящите избори, е набедено за задължително, коментира Станчева. Тя посочи недостатъците на тази поправка:"В този момент ще превърнем кметовете на населени места в класни ръководители, които ще броят извинени и неизвинени отсъствия, което е безумно".

Стефан Георгиев, ръководител на екипа, който осъществява медиен мониторинг представи целите на тазгодишното наблюдение. Чрез него екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България.Той е разделен на 2 основни части – количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни кандидати, както и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас. Количественото наблюдение традиционно започна един месец преди старта на предизборната кампания /6 октомври/ и ще продължи до денят след изборите /07 ноември/.

"Новата възможност на избирателите да отбележат, че не подкрепят никого, ще повиши избирателната активност и ще легитимира протестния вот. От друга страна, избирателната активност в условията на задължително гласуване променя своя смисъл", коментира Стефан Георгиев.

Третият етап от проекта е наблюдение на изборния ден. Чрез него ИСИ има за цел да увеличи гражданското участие в изборния процес и да работи за постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.

Катя Колева, председател на УС припомни, че според обновения Изборен кодекс организациите, желаещи да се регистрират като наблюдатели на изборите, трябва да имат в предмета си на дейност защита на политическите права на гражданите. "Тази поправка ще лиши от възможността много неправителствени организации да участват като наблюдатели на изборите, с което за съжаление ще се намали гражданското участие", коментира Колева.