Актуално

ИСИ: член на Граждански борд за честни избори
ИСИ: член на Граждански борд за честни избори

След регистрацията си като наблюдател на Парламентарни избори 2013 година, ИСИ стана член на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. Институтът се представлява в него от Галина Асенова, Изпълнителен директор, и взе участие в четвъртото заседание на Борда.

Гражданският борд за свободни и прозрачни избори е независим експертно-консултативен орган, който подпомага изборния процес на парламентарните избори на 12 май 2013 г. Основните принципи на дейността на Гражданския борд са прозрачност и публичност на процеса и равноправие между всички организации-членове на Борда. В него се включват на доброволен принцип представители на организациите, регистрирани от ЦИК като наблюдатели в изборите на 23 октомври 2011 г., както и тези, които са регистрирани в изборите на 12 май 2013 г. В работата на борда се привличат и експерти, с доказана компетентност по отношение на изборното законодателство и изборния процес.

Гражданският борд обсъжда съвместно с публичните институции, отговорни за провеждането на изборите - въпроси, проблеми и решения, свързани с организацията и провеждането на парламентарните избори на 12 май 2013 г. Участието на публичните институции в заседанията се осигурява от Министерски съвет.

Информация за дейността на Борда, както и стенограми от неговите заседания, можете да откриете тук