Актуално

Дискусия "Избори  2013: Рамката на изборното законодателство - следващият тест за българската демокрация"
Дискусия "Избори 2013: Рамката на изборното законодателство - следващият тест за българската демокрация"

Институт за социална интеграция (ИСИ) – София, с подкрепата на Фондация за европейски прогресивни науки (ФЕПС) – Брюксел, за втора година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори през 2013-та година. Стремежът отново е постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване участието на гражданите в изборния процес.

На 27 март 2013 г., сряда, от 12.00 ч. в Прес-клуба на БТА, бул. Цариградско шосе № 49, ще се проведе дискусия на тема „Избори 2013 - Рамката на изборното законодателство - следващият тест за българската демокрация”. Екип юристи на ИСИ ще представи доклад „Избори 2013 – тест за новите изменения в Изборния кодекс”. Анализът на промените в изборното законодателство и проблемите свързани с него е част от дейностите в общата рамка на „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”. Те продължават с медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Докладът на групата млади юристи поставя акцент на основните и значими за принципите на изборното законодателство изменения, направени през месец февруари 2013 г. Направени са коментари на текстовете, регулиращи дейността на изборната администрация и възможността за обжалване на решенията й. Засегната е темата за липсата на синхронизация на сроковете, предвидени в Конституцията на Република България и Изборния кодекс. Включени са разяснения относно регистрите за застъпници и наблюдатели, както и за техническата подготовка на предсрочните парламентарни избори.

Допълнителни коментари са направени по текстове, които не са изменени, въпреки препоръките на международни наблюдатели и организации като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Такива са текстовете, свързани със служебното премахване на избиратели от избирателните списъци, ролята на националните медии в предизборната кампания, повторния опит за експериментално електронно гласуване.

В дискусията ще участват Катя Колева, председател на УС на ИСИ - ръководител на проекта, Тереза Станчева и Вероника Делибалтова – част от екипа юристи на ИСИ. Освен тях участие с въвеждащи тези ще вземат и представители на други неправителствени организации, работещи с темата: Антоанета Цонева – председател на УС на „Институт за развитие на публичната среда” и Калин Славов – Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници”.

Програма на събитието