Актуално

Граждански наблюдатели за мониторинг - честни избори 2013
Граждански наблюдатели за мониторинг - честни избори 2013

В началото на 2013-та година ИСИ стартира съвместен проект с Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), озаглавен „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”.

Избори 2011 (президентски и местни), отразено и в доклада на ОССЕ, отчетоха нуждата от спешни мерки за подобряване на правната рамка и засилване на мониторинга на изборния процес. С нашия опит от мониторинга на предизборния и изборния процес през 2011 г., стигнахме до извода, че гражданското наблюдение е от решаващо значение за тази цел.

В последните години в България се регистрират злоупотреби, свързани с предизборни кампании, както и с реализацията на правото на гласуване като гражданско право. Купуването на гласове на избиратели или избирателни комисии, чести манипулации, задкулисните схеми и чисти измами, налагат търсенето на методи за по-строг контрол върху целия изборен процес. Приемането на най-новия Изборен кодекс през 2011 г. бе водено от идеята да бъдат инициирани промени, които да регулират цялата логика на изборния процес. Въпреки това Избори 2011 показаха, че този изборен кодекс не е в състояние да гарантира справедливостта и демокрацията в изборния процес. Последвалите промени на кодекса го затвърдиха.

Проблемите стават повече с промяната в собствеността на някои от по-важните българските медии. Бяха построени медийни империи. Така и четвъртата власт, и нейната основна функция за обективно информиране на обществото, са в смъртна опасност. В нашия окончателен доклад, екипът за медиен мониторинг даде много примери за това. Има важни причини за да се търсят алтернативни инструменти за граждански контрол и ИСИ като структура на гражданското общество е готов да се ангажира с пряко наблюдение на обществена информация, представена от медиите.

Основната цел на проекта през 2013та година е да активизира гражданското участие при прилагане на превенция и ефективен контрол, за върховенството на закона, демокрация и обективност в предстоящите парламентарни избори.

Въз основа на постиженията в мониторинга през 2011та,  ИСИ се стреми към следене отблизо на предизборния и изборния процес, включително и деня на изборите. Възможни нередности в изборния процес трябва да получат необходимата публичност. За тази цел трябва да се обучават и подготвят гражданските наблюдатели във всички избирателни райони на страната.
 

Основни задачи на проекта са:
1. Увеличаване на гражданското участие в гласуването и наблюдението на Избори 2013.
2. Обучение на гражданските наблюдатели и експерти за мониторинг в основните области: правна рамка на изборите, предизборната кампания и медийното й отразяване, наблюдение в деня на изборите, отчитане и обявяване на резултатите от избирателните комисии в избирателните райони.
3. Практическо осъществяване на мониторинга в горепосочените области.
4. Публично обявяване на дефинираните проблеми и възможности за решаването им,  с цел недемократичните процеси, актове или манипулации да бъдат сведени до минимум.