Актуално

Първа среща на членовете на група "Гражданство"
Първа среща на членовете на група "Гражданство"

На 22 и 23 януари 2013 г., в Брюксел, се проведе първото заседание на работна група „Гражданство”, част от работните групи на Европейската мрежа на политическите фондации. Срещата бе планирана като „ударна” и имаше за цел да бъдат обсъдени темите, работната програма за годината, методите за работа, потребностите от обучение, политическите документи, които ще бъдат разработвани. 

На заседанието бяха обсъдени и възможностите за финансиране и създаване на общи проекти между организациите, чиито представители са членовете на групата.    

Група „Гражданство” се състои от 9 члена, представители на няколко държави - Австрия (2), България (2), Гърция (2), Германия (1), Португалия (1) и Малта (1). Представител на ИСИ е Юлия Рашева, член на Общото събрание на сдружението.