Екип

Георги Кардашев - Правни въпроси и изборно законодателство
Георги Кардашев - Правни въпроси и изборно законодателство

Георги Кардашев представлява Института за социална интеграция в заседанията на Обществения съвет към ЦИК. Той е на 27 години. Завършил е специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Завършил е Академия за социална политика на ИСИ през 2008 г.