Екип

Стоянка Балова - Изпълнителен директор
Стоянка Балова - Изпълнителен директор

Родена е на 25.04.1989 г. в гр. София.

Висше образование, Минно - геоложки университет "Св. Иван Рилски" гр.София,степен магистър в специалност "Биотехнологии" и "Политически мениджмънт" в СУ „Климент Охридски” гр. София. Доктор по философия, направление  "Политически език и реторика" в Софийски университет. Главен асистент в катедра "Реторика" на Философски факултет в Софийски университет.

Завършила Академия за граждански наблюдатели и Академия за общинска политика на ИСИ през 2013 г.

Била е стажант в техническа лаборатория и оператор на база данни. Общински съветник, трети мандат в община Златица.

Владее английски език.