За нас

Институтът за социална интеграция (ИСИ) е създаден в средата на 2002 г. В учредяването му се включват водещи специалисти – социолози, политолози, психолози, юристи, дипломати, икономисти, журналисти. Обединява ги важността на проблемите на интеграцията и дезинтеграцията в обществото ни, преодоляването на социалните и икономически разриви, отчуждението и социалната уязвимост.

Прочети още
 

Актуално

ИСИ отново член на Съвета за обществени консултации към Комисията за европейски въпроси към НС

13-07-2016
Институтът за социална интеграция, в лицето на Катя Колева, председател на Управителния съвет продължава членството си в Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Прочети още
 

Завърши трети модул на АСП

19-06-2016
Третият модул на Академията за социална политика се проведе в периода 16 - 19 юни в гр. Несебър. В рамките на модула участниците, чрез групово-динамичен тренинг се учеха как да изграждат и работят в екип. Прочети още
 

Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии

07-06-2016
Дискусията имаше за цел да даде поле за дискусия и да се обсъдят въпроси като: Какво е връзката и съотношението между ''свобода '' и '' сигурност '' при противодействието на тероризма?Как можем да се постигне синергия и партньорство в борбата с тероризма? Прочети още
 

Проекти

"Open up the borders of our minds"

27-01-2016
Проектът представлява обучителен курс, пряко свързан с актуалните предизвикателства: нарастващия брой мигранти и бежанци на територията на европейските държави през последните месеци.
Прочети още

Публикации

"Мониторинг на местни избори и референдум 2015" - окончателен доклад

15-12-2015
Подробен доклад на дейностите по Мониторинга в неговата съвкупност – аналитични материали, обобщено описание на извършени дейности, описание на регистрирани тенденции и явления, анализ на медийна среда в контекста на референдума.
Прочети още
Виж всички проекти Виж всички публикации